Tips när man fiskar gädda

Hitta betesfisken – Enkla tips!

När man fiskar mört så känner du kanske till att det går att locka fisken till en specifik plats genom att mäska fiskeplatsen. Det går att även att mäska för att fånga gädda. Den stora skillnaden består egentligen av att man istället mäskar med bitar av död betesfisk, gärna en eller flera dagar i förväg. Men detta kan ju kanske kännas lite jobbigt och tidskrävande. Ibland vill man ju bara dra ut och fiska efter jobbet utan att krångla till det.

Precis som med mäskning så är principen densamma ifall man vill fiska på hederligt vis. Där det finns mat, där finns fisken. För att hitta gäddan bör man försöka lokalisera de platser där det finns betesfisk. Under vinterhalvåret när vattnet är kallare samlas ofta betesfisk längre ner på botten eftersom vattnet alltid är varmare på botten under vintern. På sommarhalvåret när det blir varmare så sprider sig betesfisk ut i vattnet och ofta ut i lite grundare vattendjup. Detta innebär att även gädda sprider sig ut och det går oftast att fiska med bra resultat på olika platser i sjön och inte enbart där det är djupt.

Men varför är det varmare på botten?

Jo, enkelt förklarat kan man förklara det som att ju kallare vatten blir, desto tyngre blir vattnet. Detta leder till att det kallare vattnet sjunker ner mot botten tack vare dess vikt men samtidigt är detta ”kallare” vatten ofta varmare än det som finns runtomkring under vintern. Vatten har högst ”tyngd” (densitet) när det är 4 grader celsius vilket innebär att botten alltid kommer vara minst 4 grader varmt och det är även där betesfisken uppehåller sig under kalla tider. Och där det finns betesfisk kommer gäddan också hittas.

en bild på en gädda i fiskebloggepå sportfiskelådan

När på dygnet ska man fiska gädda?

Gäddan kan krokas i princip närsomhelst ifall du fiskar på rätt ställe. Om du inte har tillgång till ekolod så kan du exempelvis försöka leta efter betesfisk under ytan men ett tips är att först och främst utgå ifrån vilken tid på dygnet det är. Gäddan är en kallvattenfisk vilket gör att den befinner sig på olika platser beroende på vilken tid på dygnet det är. Exempelvis så gillar gäddan att lura i kallare vatten på stora djup mitt under en varm sommardag medans den söker sig till grundare vatten på morgonen och kvällen när det blir lite kallare för att äta. Detta kan vara bra att tänka på om du fiskar ifrån land.

Efter du har planerat ut var du ska fiska och var du tror gäddan befinner sig så slänger du bara på ett schysst bete och börjar nöta så sitter gäddan snart på kroken!

Skitfiske,

Ha det got!