VIKTIG FAKTA

Denna integritetspolicy anger hur personuppgiftsansvarig, Ajso AB orgnr:
org: 559135-8808, behandlar dina uppgifter lämnade till och insamlade av oss genom vår webbsida. Genom godkännande av detta avtal accepterar du att vi hanterar dina uppgifter enligt denna integritetspolicy.

 

Vilka uppgifter samlas in?

När du som kund genomför ett köp samlar vi in information om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att slutföra avtal som upprättats. Denna information används även för att följa upp och spåra tidigare ordrar vid serviceärenden.

Vi samlar också in anonyma uppgifter om besökare på sportfiskelådan.se för analys.
Med anonyma uppgifter avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vid kontakt via e-post samlas e-postadressen samt de uppgifter som skrivs i konversationer in i e-postsystemet. E-postkonversationer med uppgifter raderas med jämna mellanrum.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de uppgifter som Sportfiskelådan har sparat om dig i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att dessa inte krävs enligt gällande lagstiftning.Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran med full information om vad du vill begära ut till:  AJSO AB
Backavägen 20
790 15 Sundborn.

Leverans

Vi samarbetar med Postnord samt DHL för att leverera varor. Vid leverans lämnas information om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Denna information lämnas till dem för att de ska kunna fullfölja leverans och de ansvarar om dina personuppgifter vid denna process enligt deras egen policy. Kontakta dem för mer information gällande behandling av dina personuppgifter.

Betalning

Vid betalning hanterar våra betalningspartners information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt finansiell information för att kunna genomföra en transaktion. Vi samarbetar med Stripe samt Payson. Kontakta dem för mer information gällande behandling av dina personuppgifter.

Av säkerhetsskäl lagras historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

Arkivering av uppgifter

Bokföringslagen kräver oss att lagra transaktionsdata och för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och Sportfiskelådans försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 10 år.

Skydd av uppgifter

Sportfiskelådan har rutiner uppsatta för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Detta avtal beskriver köpeavtal mellan kunder ochAjso AB orgnr:
org: 559135-8808. Genom godkännande av detta avtal accepterar du nedanstående avtal.

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för www.sportfiskelådan.se och innefattar de prenumerationspaket, presentkort samt produkter m.m. som erbjuds på webbplatsen. Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på webbplatsen i SEK, inklusive moms. För att handla i vår webbshop måste du vara 18 år gammal. Vi följer svensk lagstiftning i tillämpliga delar och levererar endast varor inom Sverige och Finland.

2. Köp och bundenhet

Vid köp av en prenumeration godkänner kunden den väntetid som tillkommer till våra prenumerationsprodukter. Produkter som skickas i våra prenumerationslådor bestäms av Sportfiskelådan. En prenumerations innehåll kan komma att ändras utan förbehåll och innehållet för respektive prenumeration begränsas inte av någon typ av varuvärde.

För att ett köp ska vara giltigt krävs det att alla efterfrågade kunduppgifter är korrekt ifyllt samt att köparen är minst 18 år (myndig). När ett köp är genomfört skickar vårt system automatiskt ut orderinformation till den e-postadress som angivits vid beställning.

Vid köp av en prenumeration i form av presentkort eller en vanlig prenumeration godkänner köparen att vi skickar produkter till köparen en gång varje kalendermånad. Hela eller delar av presentkortets inköpsvärde återbetalas inte efter ångerfristen löpt ut, eventuellt resterande belopp förfaller och tappar sitt värde.  Presentkorten måste nyttjas i sin helhet för den produkt som avses i värdehandlingen. Vid undantagsfall, vilket är fallspecifikt, kan kunden debiteras en avgift på 250 kr efter ångerfristen löpt ut.

En månadsvis prenumeration kan närsomhelst sägas upp. Uppsägning måste göras av kunden själv eller genom att kontakta oss för att uppsägning skall gälla. Om inte ångerfristen löpt ut gäller ångerrätten (läs mer under ”ångerrätt”).

Kunden måste säga upp en köpt prenumeration före betalning skett för att avbryta kommande utskick av den produkt betalningen avser. Kunden måste kontakta oss senast 5 arbetsdagar innan nästa automatiska betalning genomförs för att hantering av order ska kunna garanteras. Om kunden begär, via e-post, att en prenumeration ska avslutas kan nästa order ändock genomföras utan rätt till återbetalning, tack vare hanteringstiden om 5 arbetsdagar.  Kontakta oss via e-post i tid så vi hinner behandla ärendet före nästa betalning eller avbryt prenumerationen via ”mitt konto” på vår sida.

En redan betald prenumeration (månadsvis eller direktbetalning) kommer skickas ifall en order tillhörande kunden redan betalats. 

Om en automatisk betalning ej går igenom kan leveransen för den betalningen utebli för att sedan återaktiveras inför kommande automatiska betalningar och ordrar.

Kunden kan debiteras en hanteringsavgift på 150 kr när en prenumeration justeras enligt kundens behov, exempelvis om kunden redan betalt men ändock önskar avsluta sin prenumeration.

Kunden kan bli debiterad 250 kr i hanteringsavgift för ej uthämtade paket.

Fraktpriser kan ändras utan förbehåll och adderas till automatiska beställningar.

Vid köp av vanliga produkter eller presentkort gäller lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Läs mer under ”ångerrätt”. Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl. Vi förbehåller oss även rätten att avbryta er pågående prenumeration, eller ett köp, utan angivande av skäl och i detta fall sänder vi er ett belopp motsvarande ordervärden om det finns sådana.

3. Ångerrätt

Vid köp av tjänster, produkter eller presentkort gäller lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Detta innebär att kunden har har rätt att ångra sitt köp av tjänster, presentkort eller produkter inom fjorton (14) kalenderdagar efter att kunden mottagit produkter eller första leveransen av en prenumeration.

Kunden behöver inte ange något skäl för att nyttja ångerrätten. Ångerrätten kan endast tillämpas ifall produkter, tjänster eller presentkort inte nyttjats helt eller delvis. Detta betyder att ångerrätt endast kan tillämpas om produkter hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte ifall varan förändrats tack vare en nödvändig åtgärd som kan hänvisas till en omständighet där varor undersökts eller ifall förändringen inte kan hänvisas till konsumenten. Läs mer om ångerrätt här.

Kunden utövar sin ångerrätt genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller per fysiskt brev. Om kunden utövar sin ångerrätt, ska denne utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

För utövande om ångerrätt via brev kan konsumenten sända oss ett mail med begäran eller använda denna mall. Vid utövande av ångerrätt betalas fraktkostnader tillbaka till kunden minus kostnader för eventuell värdeminskning.

Returer skickas till: AJSO AB
Backavägen 20
790 15 Sundborn.

4. Betalning

Våra betalningar hanteras Av Stripe samt Payson AB. Läs Stripes villkor. Automatiska månadsbetalningar sker med kortbetalning från betaltjänstleverantören Stripe. Fakturor drivs vidare av Payson AB, org. nr 556646-2858 (“Payson”). Payson  en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet. För mer information kan ni besöka deras webbsida. Kort- och återkommande betalningar hanteras- och genomförs av Stripe 

Kort & Direktbetalning

Kortbetalningar sker via Stripe eller Payson AB. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik via Payson krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Stripe är en PCI-certifierad och krypterar trafik via SSL och AES-256. Läs mer här.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Delbetalning av faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Fullständiga delbetalningsvillkor här.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

 

Sms-betalning via Wy Wallet.

För Wy Wallets villkor besök deras webbsida eller kontakta deras support.

5. Frakt & Leverans

Prenumerationsprodukter skickas första gången månaden efter att du lagt din beställning, normalt sett i mitten av nästkommande månad, beroende på vilken av dessa dagar är vardagar och till förmån för våra interna packnings- och leveranstider.

Leveranstiden är mellan 3-9 dagar från dess att leveransen skickats. Engångsbeställningar har samma leveranstid men skickas däremot så snabbt ordern är färdigbehandlad. Vi reserverar oss för ändringar i leveranstider. Alla leveranser skickas med Postnord, DHL eller annat ombud valt av oss. Fraktmetod väljs av oss.

Vid köp av en prenumeration levereras dessa paket till din brevlåda eller kan komma att behöva hämtas från ett utlämningsställe ifall paketet inte ryms i ert brevinkast. Om ert paket levereras till utlämningsställe har ni ansvar för att hämta ut paketet. Ej uthämtade paket kan debiteras kunden med 250 kr.

Om kunden inte hämtar ut paket efter att denne aviserats om detta av fraktföretaget och paketet returneras till oss måste konsumenten aktivt kontakta oss för att få produkten åter sänd, sökt eller alternativt ersatt. Om kunden inte kontaktar oss inom 60 dagar angående detta så kommer ingen ersättning att utgå och köpet kommer anses vara hävt.

Om leveransen kan spåras fram till brevlåda eller uthämtningsställe ansvarar vi inte längre för eventuella ersättningar eller nya utskick (ifall exempelvis en stöld har skett) utan detta ska hanteras polisiärt och anmälan ska redovisas före eventuell ersättning utgår. Vi kan komma att använda ”påse på dörren”, utan att avisera om detta, vilket betyder att ni får en påse hängd på ert dörrhandtag ifall paketet inte ryms i ert brevinkast. Om ni inte mottagit en leverans som inhandlats av oss måste du höra av dig till oss utan onödigt dröjsmål för att eventuell ersättning eller sökprocess ska ta vid.

6. Reklamation & återbetalningspolicy

Om innehåll i prenumerationer eller produkter är felaktiga kan du inom skälig tid (1 vecka) kontakta oss  från det att felet upptäcktes reklamera produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. . Fram tills dess att vi konstaterat fel på produkten förväntas du stå för fraktkostnader och vid accepterad reklamation betalas detta åter till dig. Vid reklamation ska du kunna uppge felets art, när produkten levererats samt när den är inköpt. Du förväntas kunna dela med dig av köpebevis (kvitton eller diverse utdrag) med information om köpet. Efter vi accepterat en reklamation eller utövande om ångerrätt betalar vi vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

7. Cookies

En ”cookie” är en textfil webbplatsen användaren besöker sparar på användarens dator. Cookies används på de flesta webbplatser och används för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen användaren besöker. Denna sidan kan använda både lagrade cookies samt sessioncookies för att förbättra sidans funktionalitet för användare samt för att samla data om våra besökare. Vår sida använder tredjeparts cookies genom Google analytics som samlar in statistik om denna webbsidan. Genom att du surfar vidare på vår webbsida godkänner du att vi använder cookies. Om du vill blockera cookies kan du göra det via din webbläsares inställningar.

8. Ansvar

Som konsument regleras du av vårt ansvar för våra tjänster eller produkter enligt konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi endast för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande ditt senaste ordervärde, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

9. Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras utefter vår integritetspolicy. Personuppgiftshantering sker i enlighet med med dataskyddsförordningen.

Genom att du köper en produkt, tjänst,  registrerar dig på nyhetsbrev eller besöker vår webbsida godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter som samlas in automatiskt eller ges till oss vid orderläggning. Uppgifter kommer att användas till att:

  • slutföra ordrar.
  • ta fram statistik om positionsdata.webbloggar, eller annan typ av kommunikations- eller kunddata.
  • ta fram marknads- eller kundstatistik.
  • informera dig om ändringar samt kontakta dig med information om produkter eller blogginlägg via e-post eller telefon.
  • kontakta dig med info om aktuella blogginlägg eller övriga serviceärenden.

När du använder Chatt och/eller e-postkontakt kan konversation komma att hantera och lagra de personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger för att kunna logga och spara historik från tidigare chattar.

När du som kund väljer och e-posta till Sportfiskelådan så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

AJSO AB
Backavägen 20
790 15 Sundborn.

10. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till webbplatsen samt all material som publiceras på webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls och kan beivras. Besökare får för personligt bruk skriva ut eller kopiera innehåll under förutsättning att inte använda detta för kommersiellt bruk eller på andra sätt som på något sätt kan påverka oss negativt.

Om företagets anseende påverkas negativt på grund av du på ett icke ansvarsfullt sätt använder vårt material kan detta komma att beivras. Genom att du interagerar på vår sida  ger du oåterkalleligt oss rätten att citera dina kommentarer angående oss. Citaten kan komma att användas i vår marknadsföring eller för annat bruk i exempelvis marknadsföring på webbplats, tidningar och sociala medier.

11. Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter av prenumerationer utan vårt skriftliga samtycke. Vi får däremot överlåta våra rättigheter eller skyldigheter av prenumerationen oavsett tidpunkt under prenumerationsperioden.

12. Tillägg och ändringar

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra villkor, tjänster eller produkter utan föregående avisering. Vi förbehåller även rätten att ändra innehåll i våra prenumerationspaket ifall omständigheter, som bestäms av oss, kräver detta.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i leveranstider. Vi förbehåller oss även rätten att inte leverera delar (exempelvis en låda) av en prenumeration ifall produkter tar slut hos oss eller hos leverantör men i detta fall utgår ingen avgift för kunden utan kunden får antingen en förlängd prenumerationstid eller pengar tillbaka motsvarande det uteblivna beloppet.

Rabattkoder kan komma att ändras utan förbehåll. Vi förbehåller oss rätten att avbryta tillgången till alla rabattkoder eller kuponger ifall omständigheter kräver det. Rabattkoder eller kuponger kan gälla för produkter eller tjänster både med eller utan frakt och vi förbehåller oss rätten att neka köp ifall inget tidigare muntligt eller skriftligt avtal ägt rum eller om vi misstänker missbruk av dessa. Om du fått ett erbjudande i form av rabattkod eller kupong, från oss, via internet eller bostadsadress så gäller detta erbjudande endast dig och dessa erbjudanden skall heller inte missbrukas genom att dela dessa till andra på ett missbrukande vis.

13. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, sjukdom, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller av orsaker vi inte kan råda över, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning

14. Bilder och produkttexter

De bilder som används som produktbilder är endast illustrativa och visar exempel på vilken typ av produkter som kan finnas i våra prenumerationslådor. För övriga bilder reserverar vi oss för eventuella fel och produkter kan skilja sig från den bild som används.

Produkttexter är inte bindande utan innehåll i våra prenumerationslådor kan skilja från den produkttext som finns. För övriga produkttexter reserverar vi oss för skrivfel.

15. Marknadsföring

Behandlingsunderlaget för marknadsföring via e-post och sms sker efter samtycke.

Vi önskar att vår marknadsföring i alla lägen skall uppfattas som relevant och värdefull för dig, därför är innehållet anpassat för dig. Vi arbetar med ditt intresse i fokus.

Vi och våra affärspartners kan spåra annonser för att ta reda på vilka annonser du har sett på nätet, och vilka produkter du har tittat på hos oss. Med detta kan vi anpassa webbutiken efter dina intressen och visa dig relevanta annonser nästa gång du besöker den. AJSO AB org: 559135-8808
 är personuppgiftsansvarig för marknadsföring.

16. Info

AJSO AB
Backavägen 20
790 15 Sundborn

org; 559135-8808

Adressen gäller även returer. 

En ”cookie” är en textfil webbplatsen användaren besöker sparar på användarens dator. Cookies används på de flesta webbplatser och används för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen användaren besöker.

Denna sidan kan använda både lagrade cookies samt sessioncookies för att förbättra sidans funktionalitet för användare samt för att samla data om våra besökare. Vår sida använder tredjeparts cookies genom Google analytics som samlar in statistik om denna webbsidan. Sparas i 1 månad. Genom att du surfar vidare på vår webbsida godkänner du att vi använder cookies. Om du vill blockera cookies kan du göra det via din webbläsares inställningar.